Česká olympijská nadace pomáhá dětem sportovat!

Rodinám, kterým chybí finanční prostředky na sportování pro děti, pomáhá Česká olympijská nadace. „Žádosti o podporu mohou nyní rodiče posílat do 31. srpna 2022.

Česká olympijská nadace pomáhá dětem sportovat. Žádosti o příspěvek do konce srpna! | Český olympijský tým (olympijskytym.cz)