Informace NSA pro žadatele v dotační výzvě Můj klub 2022

S ohledem na četné dotazy v rámci neinvestiční dotační Výzvy 14/2021 Můj klub 2022 ke stavu administrace podaných žádostí podává Národní sportovní agentura žadatelům tuto informaci:

Novinky | ČUS (cuscz.cz)