Moravskoslezský kraj poskytnul pro r. 2023 - 2024 dotaci na podporu moravskoslezského mládežnického hokeje

Dotace ve výši 198 tis. Kč byla poskytnuta na projekt "Příprava talentované mládeže v ledním hokeji na Hry XI. ZODM 2025 k zajištění reprezentace MS kraje":

O poskytnutí dotace rozhodla Rada kraje svým usnesením č. 65/48550 ze dne 3. 4. 2023. Finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění: soustředění (turnaje, utkání), pronájem ledové plochy, sportovní materiál a vybavení, stravování, dopravu autobusem, odměny trenérů apod.


Hokejisté děkují Moravskoslezskému kraji za podporu!