Důležité

NSA pravděpodobně do podzimu zveřejní výzvu na investiční dotace pro r. 2023

Výzva bude určena pro TJ/SK:

Podle námi získaných informací budou s velkou pravděpodobností i v letošním roce vypsány investiční dotace z Národní sportovní agentury, a to ve velmi podobném duchu, jako tomu bylo v roce 2022. Doporučujeme proto s ohledem na to, že o přidělení a nepřidělení dotace rozhodují opravdu drobné nuance, aby si žadatelé (TJ/SK) ještě v předstihu zajistili od zastupitelstva obce v případě přidělení dotace schválení případného dofinancování investičního záměru ve výši min. 30 % a také se pokusili získat stavební povolení tak, aby byli schopni prokázat vysokou stavební připravenost.

NSA v současné době vyhodnocuje žádosti o investiční dotaci z roku 2022 a předpokládá se, že úspěšní žadatelé budou vyrozuměni do konce měsíce června 2023.