NSA vydala dodatek k výzvě 12/2024 Movité investice 2024

NSA dodatkem č. 2 posouvá datum zahájení příjmu žádostí na 15. 7. 2024:

Národní sportovní agentura vydala dodatek k investiční výzvě 12/2024 Movité investice 2024 - Národní sportovní agentura (gov.cz)