Vzdálený přístup do správního spisu NSA

Přístup do spisu vzdáleným přístupem umožňuje oprávněným osobám seznámit se s jeho obsahem, aniž by bylo nutné se dostavit osobně:

Národní sportovní agentura spustila pro žadatele dotačních výzev (Investiční výzvy, Neinvestiční výzvy, Parasport) Systém pro vzdálený přístup do správního spisu vedeného NSA. Přístup do spisu vzdáleným přístupem umožňuje oprávněným osobám seznámit se s jeho obsahem, aniž by bylo nutné se na Úřad Národní sportovní agentury (dále jen „Úřad“) dostavit osobně.

Odkaz pro vstup do systému naleznete zde:

https://nahlizeni.nsa.gov.cz/