Důležité

Kluby a jednoty se mohou těšit na příspěvek z MSK na r. 2024

​Peníze by mohly obdržet již v 1. polovině února:

Moravskoslezský kraj a Moravskoslezská krajská organizace ČUS uzavřeli dne 23. 1. 2024 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 40 mil. Kč, jejímž účelem je realizace sportovních projektů v rámci programu - "Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - Sport MSK 2024 – TJ/SK".

Všichni žadatelé, kteří se ucházeli o příspěvek z tohoto programu a byli úspěšní, budou v nejbližší době kontaktování okresními pracovníky k uzavření smlouvy. Příspěvky budou vyplaceny v co nejkratší lhůtě po obdržení výše uvedené finanční částky z Moravskoslezského kraje na účet MS KO ČUS. Podle znění smlouvy zašle MSK peníze nejpozději do 20ti dnů po uzavření smlouvy. Následně je MS KO ČUS bude přeposílat na jednotlivé TJ/SK.

Veřejnoprávní smlouva

Přehled jednotlivých příspěvků za okresy


Děkujeme za finanční podporu na činnost tělovýchovných jednot, sportovních klubů a místních organizací ČUS v Moravskoslezském kraji!