Cíle

· koordinovat aktivity sportovních spolků Moravskoslezského kraje (sportovní kluby, tělovýchovné a tělocvičné jednotky apod.), které jsou právnickými osobami, prostřednictvím jejich zástupců – společníků;

· zastupovat sport Moravskoslezského kraje ve vztahu politickým stranám a hnutím, Krajskému zastupitelstvu a úřadům, orgánům samosprávy i státní správy v Moravskoslezském kraji, v jejichž kompetenci je péče o sport a tělovýchovu nebo činnosti související;

· zastupovat společné zájmy členů Společnosti;

· vzájemná výměna poznatků a zkušeností v oblasti sportu a spolupráce členů Společnosti;

· koordinace postupů členů Společnosti v mezinárodních aktivitách sportu Moravskoslezského kraje.