NSA zveřejnila výzvu pro rozvoj místních sportovišť a zázemí

Výzva je zaměřena na zajištění rozvoje sportovní infrastruktury v obcích do 3 tis. obyvatel:

Odkaz na Výzvu Kabina 2024

Oproti ostatním investičním výzvám může být předmětem samostatné realizace i zázemí sportovního zařízení.

Výzva je určena pouze pro akce, na jejichž realizaci bude požadovaná dotace ve výši:

a) minimálně: 500 000,- Kč

b) maximálně: 2 000 000,- Kč

Vlastní zdroje žadatele musí být minimálně ve výši 20 % z celkových způsobilých výdajů. Z toto musí být podíl obce, na jehož katastrálním území bude probíhat realizace, vždy alespoň 10 %.

Datum a čas zahájení příjmu a podání žádostí: 02.09. 2024 od 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu a podání žádostí: 29.11. 2024 do 12:00 hod.